Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Επιδοτούμενα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ” ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5/2014ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η Ειδική

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα έως 29 ετών

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΜΕΣΑ 75000 θέσεις εργασίας με voucher (επιταγή εισόδου στην

Επιδοτούμενα Προγράμματα- VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 7.500€ για ανέργους επαγγελματίες υγείας Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου