Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Φοιτητές -11%

Η σχολή μας για να στηρίξει τους νέους φοιτητές προσφέρει ένα μικρό βοήθημα για την πολυπόθητη απόκτηση πιστοποιημένης γνώσης ξένων γλωσσών. Έκπτωση στα δίδακτρα 11%