Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

ΕΣΠΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 7.500€ για ανέργους επαγγελματίες υγείας

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», από τους διαθέσιμους πόρους για τον τομέα Υγείας

“ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)”

Μέσω του Προγράμματος θα ωφεληθούν 1.300 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, επαγγελματίες υγείας:

  • Ιατροί
  • Νοσηλευτές/τριες 
  • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας
  • ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων
  • Διοικητικό-οικονομικό προσωπικό
  • Πληροφορικής
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσοκομεία. 

Συγκεκριμένα: 

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).
  • Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες. Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από τη Τετάρτη 11/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24.00.

Πληροφορίες καθημερινά 17:30-21:30.

Αριστομένους & Π.Καίσαρη 2

Τηλ.Επικοινωνίας : 2721025410