Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Στόχοι – Προσδοκίες

Έχοντας 4 δεκαετίες ουσιαστικής και καινοτόμου παρουσίας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και πάνω από 50 χιλιάδες επιτυχημένους σπουδαστές στο ενεργητικό τους, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών-Πληροφορικής & Δια Βίου Μάθησης OLIVER αποτελούν αδιαμφισβήτητα μία από τις καλύτερες επιλογές για οποιοδήποτε  παιδί ή ενήλικο ενδιαφέρεται να μάθει σωστά και γρήγορα ξένες γλώσσες, πληροφορική ,να πιστοποιήσει τις γνώσεις του ή ακόμα και να καταρτιστεί στο αντικείμενο του μέσω των προγραμμάτων “Δια Βίου Μάθησης” πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Απευθυνόμαστε  σε παιδιά και συνειδητοποιημένους ενήλικες, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν γρήγορα, σοβαρά και σε ικανοποιητικό επίπεδο μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες με πιστοποίηση,να αποκτήσουν γνώσεις και πιστοποίηση πληροφορικής και να καταρτιστούν επαγγελματικά.

Οι στόχοι αλλά και τα μελλοντικά σχέδια των εκπαιδευτηρίων μας συνοψίζονται στον μέγιστο δυνατό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών εκπαίδευσης που δεν αρκείται στον παραδοσιακό, αλλά προσφέρει ακόμα πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Οργάνωση, βελτίωση και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών παράλληλα με την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών καθώς και η διαρκώς αναβαθμιζόμενη συνεργασία τόσο με ερευνητικούς όσο και με ακαδημαϊκούς φορείς αποτελούν κινητήριο μοχλό για ένα εγγυημένο μέλλον.