Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Κανονισμός φοίτησης & λειτουργίας

 1. Γραπτή εγγύηση απόκτησης πιστοποιητικού (ΑΣΕΠ) ισχύει για L5(Β2), L6(C1), L6(C2) Μ.Ο( Αγγλικά/Ιταλικά) από τα past papers 70%(Γαλλικά-Γερμανικά 65%).Αν δεν περάσουν, τα εκπαιδευτήρια δεσμεύονται και αναλαμβάνουν πλήρως τα έξοδα που αντιστοιχούν στα εξέταστρα της επόμενης εξεταστικής περιόδου, (Δεκεμβρίου ή Μαΐου) ανάλογα με το ποια είναι η 1η φορά που έδωσε και εφόσον δεν αφορά καλοκαιρινά μαθήματα (Σεπτ. – Δεκ. ή Ιαν. – Μάιο). Επίσης για τα τμήματα φοιτητών-ενηλίκων TOEIC η εγγύηση ισχύει σε περίπτωση αντιστοιχίας μορίων κάτω του Β1. Τέλος βασική προϋπόθεση είναι οι σπουδαστές να έχουν μελετήσει και υπογράψει την αποδοχή των κανόνων λειτουργίας. (Ε+Π)
 2. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται και να συνομιλούν για την πρόοδο των παιδιών τους με τον διευθυντή ή καθηγητή υπεύθυνο τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα αφού  προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση. (Π)
 3. Οι γονείς υποχρεούνται σε τακτικό έλεγχο των εργασιών των παιδιών τους και ακόμα περισσότερο πριν από την διεξαγωγή των γραπτών. (Π)
 4. Οι γονείς των μικρών μαθητών μας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών του εκπαιδευτηρίου ενηλίκων με κέρδος 60% (Αρχάριοι 39€ μήνα). (Ε+Π)
 5. Στα τμήματα ενηλίκων το όριο απουσιών ορίζεται σε 5 απουσίες η εγγύηση απόκτησης πιστοποιητικού  (B2,C1,C2) δεν ισχύει. Η αποχή που αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών ωρών του τμήματος ετησίως, κρίνουμε ότι συντελεί στην παραμονή του/της  μαθητή/τριας στην ίδια τάξη την επόμενη σχολική χρονιά. (Ε)
 6. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας, οφείλει ο γονέας ή ενήλικος μαθητής να ενημερώσει τηλεφωνικά την Γραμματεία. (Ε+Π)
 7. Όλες οι απουσίες που αφορούν μαθήματα με τη χρήση Η/Υ θα συμπληρώνονται χωρίς καμία χρέωση κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία. (Ε+Π)
 8. Η ενημέρωση σε ότι αφορά την πρόοδο του/της μαθήτριας γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του site: www.oliver.edu.gr και του προσωπικού κωδικού του μαθητή που δίνει πρόσβαση στην καρτέλα προόδου και ενημερώνεται κάθε 30 μέρες περίπου. (Δεν ισχύει για ενήλικες). (Π)
 9. Η κόσμια συμπεριφορά από πλευράς των μαθητών είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση.(Ε+Π)
 10. Βασική προϋπόθεση μετάβασης στο επόμενο επίπεδο (level) μέσος όρος 60% από όλα τα γραπτά. (Ε+Π)
 11. Όποιος μαθητής δεν συμπληρώνει 60% (έως και pre-lower επίπεδο,L4) υποχρεούνται  να παρακολουθήσει θερινά μαθήματα και να γράψει ένα τελικό test στο τέλος αυτών. Εις  άλλη περίπτωση οι επαναλήψεις  είναι δικό του θέμα  αλλά καλείται  να γράψει το test με την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου (Σεπτέμβριος). Εάν ωστόσο ο μαθητής επιμένει στην μετάβαση του στο επόμενο επίπεδο επιφέρει μεγαλύτερη ευθύνη για την πρόοδο σε ότι αφορά τις επιδόσεις και μαθητική του συνέπεια. (Π)
 12. Η διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων θα γίνεται την 1η εβδομάδα μετά τις  διακοπές  Χριστουγέννων και τη 1η βδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα. (Τα τμήματα Pre-juniors συμμετέχουν μόνο στις προφορικές εξετάσεις Μαΐου). (Π)
 13. Το εκπαιδευτικό έτος ολοκληρώνεται μεταξύ 15 και 30 Μαΐου με εξαίρεση τα τμήματα ενηλίκων κατ’ επιλογή. (Ε+Π)
 14. Όλα τα τμήματα (παιδικά-εφηβικά) σε όλες τις γλώσσες με εξαίρεση τα JA, JB και L4, L5  θα κάνουν  προφορική προετοιμασία και εξάσκηση (σε ζευγάρια 2  ή 3) 1 φορά τον μήνα σε σχέση με την έως τότε διδαχθείσα ύλη και θα βαθμολογείται με άριστα το 10. (Π)
 15. Η προετοιμασία PALSO και όποιων άλλων μικρών πτυχίων θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την διαθεσιμότητα του εκπαιδευτηρίου. (Π)
 16. Όλοι οι μαθητές οφείλουν να ζητούν από τους καθηγητές τους οποιαδήποτε επιπλέον εξήγηση αφορά τη διδακτέα ύλη. (Ε+Π)
 17. Το Εκπαιδευτήριο με την φροντίδα των καθηγητών τηρεί φυλλάδιο ύλης για όλα τα τμήματα ξεχωριστά (παιδικά και ενηλίκων).Το βιβλίο αυτό είναι πολύ χρήσιμο στους σπουδαστές /μαθητές ,γιατί σε περίπτωση απουσίας  τους μπορούν να μάθουν ότι σχετικό μάθημα και διδακτική ύλη παραδόθηκε από τον καθηγητή την ημέρα της απουσίας τους. Κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας με τη γραμματεία. (Ε+Π)
 18. Η συνέπεια σε ότι αφόρα την πραγματοποίηση των ανατιθεμένων εργασιών σε καθημερινή βάση είναι απαραίτητη από πλευράς των μαθητών. (Ε+Π)
 19. Αναλυτική βαθμολογία θα δίνεται κατ’ ιδίαν στους γονείς 2 φορές τον χρόνο. Η 1η φορά είναι αρχές Φεβρουαρίου (όπου δίνεται και η γραπτή εγγύηση L5 (B2) για όλες τις γλώσσες και η 2η φορά στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους. (Π)
 20. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος προτίθεται να διακόψει για διαφόρους λόγους τη φοίτηση του, πρέπει απαραίτητα ο γονέας ή κηδεμόνας να ειδοποιήσει τη Γραμματεία μέχρι την 3η μέρα του μήνα. Από την ημέρα εκείνη και μετά καταβάλλονται κανονικά τα δίδακτρα του μήνα που άρχισε, άσχετα αν ο εκπαιδευόμενος φοιτά ή όχι. (Ε+Π)
 21. Όλοι οι μαθητές των τμημάτων προετοιμασίας αναγνωρισμένης από ASEP πιστοποίησης οφείλουν μετά την ανάλυση/διόρθωση του κάθε exam paper ξεχωριστά να παραδίδουν εντός της εβδομάδας διορθωμένα τα λάθη τους μαζί με τις αναλυτικές σημειώσεις για το κάθε ένα. (Ε+Π)
 22. Οι μαθητές του εκπαιδευτηρίου οφείλουν να εφοδιαστούν με ένα σημειωματάριο/τετράδιο στο οποίο θα σημειώνουν τις εργασίες του επόμενου μαθήματος. (Ε+Π)
 23. Όλοι οι νέοι μαθητές (μαζί και οι ενήλικες) γράφουν ένα κατατακτήριο test. Εξαιρούνται τα Junior A + B και οι αρχάριοι. (Ε+Π)
 24. Η ανάγνωση καθώς και η ζητούμενη από τον καθηγητή προετοιμασία άρθρων/περιλήψεων (Newsweek, Time,Fortune,National Geographic) είναι απαραίτητη για 1 φορά την εβδομάδα περίπου για τα επίπεδα L4,L5,L6. Κατόπιν γίνεται συζήτηση αυτών μέσα από τα ερωτήματα των συμμαθητών για το εν λόγω θέμα της μαθητικής παρουσίασης. (Ε+Π)
 25. Τμήματα κάτω των (6) ενήλικων και (5) μαθητών θεωρούνται ιδιαίτερα καθότι σ’ αυτή τη περίπτωση τα προγράμματα σπουδών παίρνουν πιο προσωπική μορφή. Γι’ αυτό το λόγο η γραπτή εγγύηση απόκτησης πιστοποιητικού καθώς και η εφαρμογή κατά γράμμα των προγραμμάτων σπουδών (www.oliver.edu.gr) Αναφέρονται οι ημερομηνίες γραπτών όλων των τάξεων για όλη τη σχολική χρονιά. Εξαιρούνται προγράμματα ενηλίκων) με τις πιθανές ημερομηνίες των γραπτών και της ύλης δεν ισχύουν. (Ε+Π)
 26. Η χρήση των οποιοδήποτε οπτικοαουστικών μέσων (CDs,DVDs) που διατίθενται στους  εκπαιδευόμενους είναι απαραίτητη. (Ε+Π)
 27. Η τήρηση των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία για μια αποδοτική σύμφωνα με τις απαιτήσεις όλων μας συνεργασία. (Ε+Π)
 28. Η βαθμολογία “computer lab” θα δίνεται 2 φορές το χρόνο με την κατ’ ιδίαν παράδοση της βαθμολογίας (αρχές Φεβρουαρίου-τέλος ακαδημαϊκού έτους). (Π)
 29. Τρόποι καταβολής διδάκτρων:

α) μετρητοίς-εφάπαξ καταβολή όλου του ποσού (όχι τμήματα προσφοράς) (Ε+Π)

β) έως 12 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας (Ε+Π)

γ) έως 10 δόσεις με κατ’ ιδίαν μηνιαία καταβολή (η μηνιαία δόση προκαταβάλλεται έως τις «7» κάθε μήνα) (Π)

δ) έως 9 δόσεις με κατ’ ιδίαν μηνιαία καταβολή (η μηνιαία δόση προκαταβάλλεται έως τις «7» κάθε μήνα) (Ε+Π)

 1. Μη ξεχνάτε ότι η λειτουργία της Σχολής εξαρτάται αποκλειστικά από τα δίδακτρα των μαθητών. Για να παρέχει  υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η τήρηση των οικονομικών συμφωνιών μεταξύ Σχολής – Σπουδαστών. Ακραίες περιπτώσεις μη καταβολής διδάκτρων για μεγάλο χρονικό διάστημα και αφού γίνει και η τελευταία τηλεφωνική προσέγγιση, το θέμα ανατίθεται στην νομική υπηρεσία για να τακτοποιήσει το θέμα. (Ε+Π)
 2. Εφόσον συμπληρωθούν 13 άτομα σε 1 τμήμα (όχι προσφοράς) το εκπαιδευτήριο υποχρεούται στην διάσπαση των μαθητών σε 2 τμήματα κατά τη δική του αποκλειστική κρίση σε ότι αφορά την τοποθέτηση μαθητών ανά τμήμα ή κάνει επιπλέον έκπτωση 15% στα ήδη συμφωνηθέντα δίδακτρα (ισχύει από τον αμέσως επόμενο μήνα) και παραμένει το τμήμα ως έχει. (Π)
 3. Για τμήματα κάτω των 6 μαθητών ενηλίκων και 5 μαθητών (παιδικό) ισχύουν τα εξής σε περιπτώσεις αποχώρησης/ διακοπής μαθητών: (Ε+Π)

α)Αν απομείνουν 5 μαθητές προσαύξηση συμφωνηθέντων διδάκτρων κατά 20%.

β) Αν απομείνουν 4 μαθητές προσαύξηση συμφωνηθέντων διδάκτρων κατά 30%.

γ) Αν απομείνουν 3 μαθητές επαναπροσδιορισμός διδάκτρων (ιδιαίτερα).

 1. Αν ωστόσο κατά την διάρκεια φοίτησης προστεθούν νέοι μαθητές (έως και 6 στον αριθμό) τα ποσοστά λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα υπέρ των φοιτούντων μαθητών από την αμέσως επόμενη μηναία δόση. (Ε+Π)
 2. Οι διδακτικές ώρες που αφορούν αποκλειστικά στην προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις γλωσσών δεν εμπεριέχονται στη συμφωνία των διδάκτρων (Ρωσικά). Ωστόσο, συνηθίζεται να έχει διάρκεια 10-12 ωρών και αντιστοιχεί σε 1 μηνιαία δόση +10% και πάντα σύμφωνα με τον κατώτατο αριθμό των 5 μαθητών. Εφόσον οι εξετάσεις διεξάγονται μετά την 8η Ιουνίου. (Ε)
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση σε ότι αφορά την ολοκλήρωση της ύλης κρίνεται η έναρξη των μαθημάτων το αργότερο έως στις 10/10 του τρέχοντος σχολικού-ακαδημαϊκού έτους. (Ε+Π)
 4. Η έγκαιρη προμήθεια του εκπαιδευτικού υλικού έγκειται στις υποχρεώσεις του μαθητή-εκπαιδευόμενου. (Ε+Π)
 5. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης κάποιου μαθητή η συμπλήρωση της ύλης από τον αρμόδιο καθηγητή/τρια γίνεται παράλληλα με την παρακολούθηση του τμήματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και εφόσον κρίνεται δυνατή η κάλυψη της βασικής αυτής ύλης. (Ε+Π)
 6. Οι αργίες και διακοπές εφαρμόζονται όπως ακριβώς ορίζονται και δημόσια σχολεία το σχολικό έτος 2014-2015.
 7. Η άρνηση της ανάγνωσης και υπογραφής των κανονισμών φοίτησης και λειτουργίας συντελεί και στην απαξίωση των μαθητών σε ο,τι αφορά τα δικαιώματα τους αλλά όχι και τις υποχρεώσεις τους.
 8. Πιστεύοντας πολύ σε αυτή τη συνεργασία θεωρούμε πολύ σημαντική την ενημέρωση μας  για τις ιδιαιτερότητες του παιδιού σας, για πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει και για ιδιαιτέρες απαιτήσεις που έχει. Έτσι θα μπορούμε καλύτερα να το βοηθήσουμε, προσθέτοντας τα στοιχεία αυτά στην ήδη διαμορφωμένη εικόνα που έχουμε για το παιδί, μετά από την προσωπική επαφή μαζί του. (Π)
 9. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προς τους σπουδαστές/μαθητές μας και σας παρακαλούμε αν κάτι μας διέφυγε να μας το υποδείξετε. Σχόλια  και προτάσεις που γίνονται καλοπροαίρετα πάντοτε βοηθούν. (Ε+Π)
 10. Τα κινητά τηλέφωνα, πρέπει να είναι κλειστά, εκτός των διαλειμμάτων, που μπορεί να γίνεται λελογισμένη χρήση. (Ε+Π)
 11. Η όποια διαίρεση τμημάτων πραγματοποιείται ως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου (Π)
 12. Στα τμήματα Ρωσικών και Ιταλικών οι ώρες και το αντίτιμο της 9ης δόσης αυτών ενσωματώνονται και ισομοιράζονται κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους στις προηγούμενες ώρες και δόσεις διδασκαλίας αντίστοιχα.(Ε+Π)

-Πιστεύοντας πολύ σε αυτή τη συνεργασία θεωρούμε πολύ σημαντική την ενημέρωση μας  για τις ιδιαιτερότητες του παιδιού σας, για πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει και για ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει. Έτσι θα μπορούμε καλύτερα να το βοηθήσουμε, προσθέτοντας τα στοιχεία αυτά στην ήδη διαμορφωμένη εικόνα που έχουμε για το παιδί, μετά από την προσωπική επαφή μαζί του. (Π)

-Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προς τους σπουδαστές/μαθητές μας και σας παρακαλούμε αν κάτι μας διέφυγε να μας το υποδείξετε. Σχόλια  και προτάσεις που γίνονται καλοπροαίρετα πάντοτε βοηθούν. (Ε+Π)

-Θεωρείται αυτονόητο ότι οι εκπαιδευόμενοι σέβονται τους χώρους του Εκπαιδευτηρίου και φροντίζουν να τους διατηρούν καθαρούς και ευπρεπείς, όπως τους βρίσκουν. (Ε+Π)

 

**‘Όπου Ε= Τμήματα Ενηλίκων, Π= Τμήματα Παιδικά

banner