Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα έως 29 ετών

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΜΕΣΑ

75000 θέσεις εργασίας με voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας) για προσλήψεις και πρακτική άσκηση ανέργων στον ιδιωτικό τομέα και με αύξηση στην αμοιβή στα 3.700 ευρώ, από 2.700 ευρώ που ίσχυε στο πρόγραμμα που ήδη έχει τρέξει μέσα στο 2013, θα προκηρυχθούν το πρώτο τρίμηνο του 2014 με το πρόγραμμα που είχε ήδη προαναγγείλει το υπουργείο Εργασίας.

Θέσεις εργασίας σε 75.000 ανέργους νέους και με συνολική αμοιβή 3.700 ευρώ αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα voucher (Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών) του υπουργείου Εργασίας για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που θα εφαρμοστεί το 2014.

Στο νέο πρόγραμμα προβλέπεται αύξηση στην αμοιβή που θα λάβουν οι άνεργοι που θα επιλεχθούν μετά από αιτήσεις που θα κάνουν. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα , που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, μέχρι 29 ετών.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σε αυτή τη νέα φάση του νέου προγράμματος που θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2014 οι δικαιούχοι θα αποκτήσουν την επιταγή εισόδου (voucher) στην αγορά εργασίας, η οποία προβλέπει κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Το νέο πρόγραμμα θα έχει ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014 ενώ οι όροι του, θα είναι αντίστοιχοι με το πρόγραμμα που έχει ήδη «τρέξει» μέσα στο 2013. Δηλαδή, στους νέους ηλικίας έως 29 ετών, θα παρέχεται κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Αντικείμενο του προγράμματος θα αποτελεί η παροχή σε 75000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος) οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.
  • υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν:

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και

γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

 

Εκδηλώστε άμεσα ενδιαφέρον στέλνοντας τα στοιχεία σας (inbox) και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας: (Ονοματεπώνυμο, σταθερό και κινητό τηλέφωνο)

 

Κ.Ξ.Γ. Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθησης OLIVER

Αριστομένους & Π.Καίσαρη 2

Καθημερινά 11:00-13:00 & 17:30-21:30

Τηλ. Επικοινωνίας: 2721025410

oliver.edu.gr@gmail.com

www.oliver.edu.gr