Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Κατάργηση εγγραφών φοίτησης.

  • Κατάργηση εγγραφών φοίτησης.
  • Πάγωμα των διδάκτρων και διατήρηση αυτών σύμφωνα με το σχολικό έτος 2009 – 2010
δίχως την παραμικρή αύξηση.

  • Όφελος 11% για όλους τους Φοιτητές.
  • Όφελος 11% για όλους τους γονείς των μαθητών μας.
  • Παραλαβή σχολικής τσάντας (παιδική – εφηβική) με την εγγραφή των στοιχείων σας.
  • Ειδικά διαμορφωμένη τιμολογιακή πολιτική σε περιπτώσεις πολλαπλής εγγραφής ( 2-3 γλώσσες ίδιος μαθητής).
  • Προκαθορισμένη συμφέρουσα πρόταση για 2-3 ή 4 αδέλφια.
  • Προσθήκη μιας επιπλέον διδακτικής ώρας χωρίς επιβάρυνση για τα τμήματα από Junior A έως και Level 4 με τη χρήση Η/Υ.
  • Συμμετοχή σε προβολές ταινιών κάθε Παρασκευή και πάλι χωρίς επιβάρυνση.
  • Τμήματα με σκοπό την ενίσχυση και βοήθεια μαθητών του δημοτικού αλλά και γυμνασίου για τη διδασκόμενη γλώσσα που παρακολουθούν στο δημόσιο σχολείο μία φορά την εβδομάδα.