Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Τουρκικά για παιδιά & εφήβους

Η Τουρκία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ασία , είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα με πάνω από 70 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση 814.578 km2 .Είναι στο προσκήνιο σε πολλούς τομείς ,όπως εμπόριο και τουρισμος.

Τα εκπαιδευτήρια μας ,συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία τους στο χώρο της γλωσσομάθειας ,σας καλούν με όχημα τη γλώσσα να ταξιδέψετε στη φιλοσοφία της Ανατολής, στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία .

ΠΤΥΧΙΑ

Α1-Α2 Temel

Στο επίπεδο temel (αρχαρίων) είναι δυνατή η προφορική και γραπτή επικοινώνια σε καθημερινό επίπεδο. Διδάσκονται οι βασικές γραμματικές δομές και ικανοποιητικό λεξιλογιο.

Β1-Β2  Orta

Στο επίπεδο orta (μέσων) ο σπουδαστης λαμβάνει εκμάθηση δυσκολότερων γραμματικών και συντακτικών δομών. Βελτιώνει το γραπτο λόγο και  επικοινώνει με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις.

Γ1-Γ2 Yuksek

Στο επίπεδο Yuksek (προχωρημένο) ο σπουδαστής τελειοποιεί τις γνώσεις του και βελτιώνει την προφορά του.