Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Μαθήματα Τουρκικά ενηλίκων

Η Τουρκία βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ασία ,είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα με πάνω από 70 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση 814.578 km2. Είναι στο προσκήνιο σε πολλούς τομείς , όπως εμπόριο και τουρισμός.

Τα εκπαιδευτηρία μας ,συνεχίζοντας την επιτυχήμενη πορεία τους στο χώρο της γλωσσομάθειας ,σας καλούν με όχημα τη γλώσσα να ταξιδέψετε στη φιλοσοφία της Ανατολής ,στην Κωνσταντινούπολη ,στην Τουρκία.

ΠΤΥΧΙΑ

Α1-Α1 Temel

Στο επίπεδο temel (αρχαρίων) είναι δυνατή η προφορική και γραπτή επικοινωνία σε καθημερινό επίπεδο . Διδάσκονται οι βασικές γραμματικές δομές και ικανοποιητικό λεξιλόγιο.

Β1-Β2 Orta

Στο επίπεδο orta (μεσών) ο σπουδαστής λανμβάνει εκμάθηση δυσκολότερων γραμματικών και συντακτικών δομών.Βελτιώνει το γραπτό λόγο και επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις.

Γ1-Γ2 Yuksek

Στο επίπεδο Yuksek (προχωρημένο) ο σπουδαστής τελειοποιεί τις γνώσεις του και βελτιώνει την προφορά του.