Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

TOEIC

Tο δίπλωμα Test Of English for International Communication® είναι ευρέως διαδεδομένο στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας. Με τη συχνή διεξαγωγή του, κάθε εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τακτικά σε όλη την περιφέρεια, το TOEIC® είναι από τα πιο ευέλικτα τεστ στην Ελλάδα. Αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος. Μορφή και διάρκεια του τεστ.

Το TOEIC® διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μοιρασμένες σε 2 μέρη:

1. 100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου από CD ήχου διαιρεμένες σε τέσσερα μέρη (Listening Comprehension).

2. 100 ερωτήσεις λεξιλογίου, γραμματικής και κατανόησης κειμένου, διαιρεμένες σε τρία μέρη (Reading Comprehension).

Βαθμολογίες και επίπεδα αναγνώρισης του πτυχίου

Η βαθμολογία στο TOEIC® καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα: ένας βαθμός για το Listening Section, ένας βαθμός για το Reading Section και ένα συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Listening και του Reading. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει.

Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.

Tο Α.Σ.Ε.Π. αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® στα εξής επίπεδα:

Basic (405-500), B2 level (505-780), C1 level (785-900) και C2 level (905-990)*.

*Το C2 level αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως C1