Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Ρωσικά για παιδιά & εφήβους

Τα Ρωσικά  είναι μια από τις έξι επίσημες  γλώσσες στον ΟΗΕ.Σε επίπεδο μητρικής γλώσσας μιλάνε, εκτός από τους 150 εκατομμύρια Ρώσους και 100 τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Οι Ρώσοι τουρίστες που επισκέφτονται την Ελλάδα αυξάνονται συνεχώς. Τις χώρες μας ενώνει μια κοινή ιστορία, μια κοινή θρησκεία. Είναι η γλώσσα των μεγάλων συγγραφέων , λαμπρών επιστημόνων  και η γλώσσα που μιλάνε στο διάστημα κοσμοναύτες και αστροναύτες.

Πτυχία ρωσικής γλώσσας(Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ)

Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov» Γ2/C2(ανώτατο επίπεδο): Άριστη γνώση της γλώσσας.
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov» Γ1/C1(ανώτερο επίπεδο): Αφομοίωση των ιδιοτήτων του ρωσικού γραμματικού συστήματος και λεξιλογίου 4000 λέξεων.
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov»Β2 (μέτριο επίπεδο): Επάρκεια στην ομιλία,ακρόαση,ανάγνωση και γραφή. Αφομοίωση 2000 νέων λέξεων.
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov»Β1 (βασικό επίπεδο): Εκμάθηση των βάσεων της ρωσικής γλώσσας και απόκτηση θεμελιακού λεξιλογίου 2500 λέξεων.

(Ινστιτούτο Pushkin)

Υπάρχουν σε (4 ) τέσσερα επίπεδα :

Β1 (βασικό επίπεδο): Εκμάθηση των βάσεων της ρωσικής γλώσσας και απόκτηση θεμελιακού λεξιλογίου 2500 λέξεων.

Β2 (μέτριο επίπεδο): Επάρκεια στην ομιλία,ακρόαση,ανάγνωση και γραφή. Αφομοίωση 2000 νέων λέξεων.

Γ1/C1(ανώτερο επίπεδο): Αφομοίωση των ιδιοτήτων του ρωσικού γραμματικού συστήματος και λεξιλογίου 4000 λέξεων.

Γ2/C2(ανώτατο επίπεδο): Άριστη γνώση της γλώσσας.