Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Μαθήματα Ρωσικά ενηλίκων

Τα Ρωσικά  είναι μια από τις έξι επίσημες  γλώσσες στον ΟΗΕ.Σε επίπεδο μητρικής γλώσσας μιλάνε, εκτός από τους 150 εκατομμύρια Ρώσους και 100 τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Οι Ρώσοι τουρίστες που επισκέφτονται την Ελλάδα αυξάνονται συνεχώς. Τις χώρες μας ενώνει μια κοινή ιστορία, μια κοινή θρησκεία. Είναι η γλώσσα των μεγάλων συγγραφέων , λαμπρών επιστημόνων  και η γλώσσα που μιλάνε στο διάστημα κοσμοναύτες και αστροναύτες.

Πτυχία ρωσικής γλώσσας(Αναγνωρισμένα απο ΑΣΕΠ)

(Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Λομονόσοφ)

(Ινστιτούτο Pushkin)

Υπάρχουν σε (4 ) τέσσερα επίπεδα :

Β1 (βασικό επίπεδο) Εκμάθηση των βάσεων της ρωσικής γλώσσας και απόκτηση θεμελιακού λεξιλογίου 2500 λέξεων.

Β2 (μέτριο επίπεδο) Επάρκεια στην ομιλία,ακρόαση,ανάγνωση και γραφή. Αφομοίωση 2000 νέων λέξεων.

Γ1/C1(ανώτερο επίπεδο) Αφομοίωση των ιδιοτήτων του ρωσικού γραμματικού συστήματος και λεξιλογίου 4000 λέξεων.

Γ2/C2(ανώτατο επίπεδο) Άριστη γνώση της γλώσσας.