Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Ισπανικά για παιδιά & εφήβους

Τα ισπανικά (español) ή καστιλιάνικα (castellano) είναι μια ιβηρική ρομανική γλώσσα. Είναι η ευρύτερα ομιλούμενη λατινογενής γλώσσα και η τέταρτη σε σειρά κατάταξης ομιλούμενη γλώσσα παγκοσμίως.

Ομιλείται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 402 εκατομμύρια ανθρώπους.

Θεωρείται η δεύτερη πιθανώς σημαντική γλώσσα μετά την αγγλική σε ό,τι αφορά τον δυτικό κόσμο, χάρη στην αυξανόμενη χρήση της στις ΗΠΑ, της σχετικής επιβολής της στην εκπαίδευση, της αυξανόμενης οικονομίας του ισπανόφωνου κόσμου, της επιρροής της στη μουσική βιομηχανία και την παγκόσμια λογοτεχνία.

Για τα Παιδικά-Μαθητικά τμήματα τα Πτυχία Ισπανικής Γλώσσας

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

Υπάρχουν σε τρία (3) επίπεδα (INICIAL, INTERMEDIO, SUPERIOR)

  • Certificado Inicial :

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης. Οι εξετάσεις για τον τίτλο αυτό δίνονται με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών.

Διάρκεια σπουδών: 1 έτος

  • Intermedio (Basico) :

Πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να επικοινωνεί κάποιος σε ικανοποιητικό επίπεδο γραπτά και προφορικά. Το δίπλωμα Intermedio αντιστοιχεί στο επίπεδο Lower της Αγγλικής. Οι εξετάσεις για τον τίτλο αυτό δίνονται με την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου σπουδών.

Διάρκεια σπουδών:

1. Κανονικό Πρόγραμμα (2 έτη)

2. Ταχύρυθμο Πρόγραμμα (1 έτος έως 15 μήνες)

  • Superior:

Πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να επικοινωνεί κάποιος γραπτά και προφορικά σε προχωρημένο επίπεδο επάρκειας χρήσης της Ισπανικής γλώσσας και γνώσης του πολιτισμού της. Οι εξετάσεις για τον τίτλο αυτό δίνονται με την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου σπουδών.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε δύο εξετάσεις που αντιστοιχούν στα επίπεδα Β2 (καλή γνώση -Lower στα Αγγλικά) και Γ1 (πολύ καλή γνώση-Advanced στα Αγγλικά).

Αναμένεται να δημιουργηθεί επίπεδο Γ2 (άριστη γνώση).

από το Instituto Cervantes

Σημείωση:

Εως και το επίπεδο Γ1 υπάρχουν και τα αντίστοιχα κρατικά πτυχία γλωσσομάθειας