Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

IELTS

Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα διπλώματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα από διάφορους φορείς καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των Γλωσσών.

Αυτά χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

  • αρχικό επίπεδο – βασικές γνώσεις Αγγλικών
  • μεσαίο επίπεδο – καθημερινή ζωή
  • υψηλό επίπεδο – εμβάθυνση στα Αγγλικά
 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΑναφοράςΠανεπιστήμιο του CambridgeΠανεπιστήμιο του MichiganΚρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
C2

Certificate of

Proficiency in English (CPE)

Certificate of

Proficiency in English (ECPE)
Γ2
C1Certificate of Advanced in English (CAE)Advanced Level Certificate in English (ALCE)Γ1
Β2First Certificate in English (FCE)Certificate of Competency in English (ECCE)Β2
Β1Preliminary English Test (PET)BCCE (Basic Communication Certificate in English)Β1
Α2Key English Test (KET) Α2
Α1  Α1
  • Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων (Ε.Π.Π.Ε) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ) στοχεύει στην πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας, εξυπηρετώντας έτσι κοινωνικές ανάγκες στον ελλαδικό χώρο αλλά και εκτός αυτού. Το Ε.Π.Π.Ε προσδιορίζει και περιγράφει έξι επίπεδα γνώσης, υιοθετώντας την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (2001).