Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Γερμανικά για παιδιά & εφήβους

Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 96,75 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη αριθμός που αντιστοιχεί στο 13,3% των Ευρωπαίων. Είναι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη πρώτη γλώσσα μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη).

Είναι, επίσης, η τρίτη περισσότερο διδασκόμενη γλώσσα (στην Ευρώπη) μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. 

Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης έκτη γλώσσα σε χρήστες στο Διαδίκτυο.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΝΩΣΗΣ

Τα παρακάτω επίπεδα γνώσης μίας γλώσσας αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  • Α1, Α2
  • Β1, Β2 Zertificat Deutsch
  • C1 Mittelstufe (ZMP)
  • C2 Kleines

από το Goethe- Institut