Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Αγγλικά για παιδιά & εφήβους

Η Αγγλική Γλώσσα κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας.

Αποτελεί μία από τις συνολικά 6 επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε. και μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Pre-juniors : 2-3 ώρες την εβδομάδα για παιδιά Α΄ ή Β΄ δημοτικού
  • Junior A : 3-4 ώρες την εβδομάδα για παιδιά Γ΄ δημοτικού (Β΄ δημοτικού κατ΄ εξαίρεση)
  • Junior B : 3-4 ώρες την εβδομάδα για παιδιά Δ΄ δημοτικού
  • Level 2 : 5 ½ ώρες την εβδομάδα για παιδιά Ε΄ δημοτικού (PRE – A 1)
  • Level 3 : 5 ½ ώρες την εβδομάδα για παιδιά ΣΤ΄ δημοτικού ( A 1)
  • Level 4 : 5 ½ ώρες την εβδομάδα για παιδιά Α΄ γυμνασίου ( A 2 – B 1)
  • Level 5 (Β2) : 5 -6 ώρες την εβδομάδα για παιδιά Α΄ ή Β΄ γυμνασίου ( LOWER)
  • Level 6 (C1) : 5 -6 ώρες την εβδομάδα για παιδιά Β΄ ή Γ΄ γυμνασίου (ADVANCED)
  • Level 6+(C2): 6 ώρες την εβδομάδα για παιδιά Γ΄ γυμνασίου ή

A’ λυκείου (PROFICIENCY)

Σημειώσεις:

1. Τα αναγραφόμενα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν ή να προστεθούν κάποια άλλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκπαιδευτηρίων μας και κατ΄ εξαίρεση σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.

2. Όλα τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή.

*  Junior A & B

Η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με τα Αγγλικά είναι διετούς διάρκειας και απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 7, 8 ετών. Τα τμήματα είναι οργανωμένα σε ολιγομελείς ομάδες των 5-6 ατόμων. Επιδίωξή μας στα προκαταρκτικά τμήματα δεν είναι η στείρα απομνημόνευση λέξεων και κανόνων αλλά η δημιουργία αίσθησης του εφικτού στα παιδιά, με άλλα λόγια να εκλάβουν την εκμάθηση των αγγλικών ως μια απολαυστική και δημιουργική διαδικασία. Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών επιτυγχάνεται με τη χρήση καταλλήλου εκπαιδευτικού υλικού, την εμπνευσμένη παρουσίαση και τη δοκιμασμένη μεθοδολογία μας.

Τάξη Junior A

Στο πρώτο έτος – τάξη junior A – οι μικροί μαθητές μυούνται στις βασικές δομές της γλώσσας. Συνειδητοποιούν πόσες λέξεις της αγγλικής υπάρχουν που ήδη χρησιμοποιούν, μαθαίνουν απλούς χαιρετισμούς, βασικές οδηγίες χρήσιμες στην τάξη, το αγγλικό αλφάβητο, τους πρώτους αριθμούς. Οι ιστοριούλες εναλλάσσονται με παραμύθια που ενθουσιάζουν τα παιδιά με την πλοκή, τους ήρωες και την εικονογράφηση. Επιπλέον, υπάρχουν μαθήματα με υλικό από τη ζωή των παιδιών στη σύγχρονη Αγγλία. Έτσι παρουσιάζονται με ελκυστικό τρόπο το νέο λεξιλόγιο και οι βασικοί κανόνες γραμματικής.

Τάξη Junior Β

Στο δεύτερο έτος προπαρασκευής – τάξη junior B – Οι ιστορίες γίνονται φυσικά λίγο πιο σύνθετες, ανάλογες όμως πάντα του επιπέδου των μικρών μαθητών. Επαναλαμβάνεται και εδραιώνεται η παλιά γνώση, τόσο σε επίπεδο λεξιλογίου όσο και γραμματικής αλλά και προφορικής έκφρασης. Επίσης, εισάγονται νέες γραμματικές δομές και κανόνες. Γίνονται οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες δόμησης γραπτού λόγου με απλή θεματολογία κυρίως με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης παραγράφου.

* Class A, B, C & D

Στα τμήματα του πρώτου επιπέδου, ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι τόσο η εδραίωση και συστηματοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, όσο και η ολοκληρωμένη εκμάθηση των βασικών δομών και του τρόπου λειτουργίας της αγγλικής γλώσσας. Οι σπουδαστές μας διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής, εξοικειώνονται με τους βασικούς ιδιωματισμούς της αγγλικής γλώσσας και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους. Ακόμα εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων ποικίλλου περιεχομένου καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου (με τη μορφή εκθέσεων, formal και informal letters κλπ).

Τέλος, η ένταξη των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ενισχυτικά στην ικανότητα της ακουστικής κατανόησης και της αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας των σπουδαστών μας.Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του πρώτου επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία για το Preliminary English Test (PET) που αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.


* Class E, Lower

Στο επίπεδο αυτό, ένα βήμα πριν την προετοιμασία για το πρώτο δίπλωμα Lower, στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και να καλυφθούν. Οι μαθητές ολοκληρώνουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της αγγλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.

Η διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά. Τα βιβλία στο επίπεδο αυτό, με θεματολογία βασισμένη στη σύγχρονη εφηβική κουλτούρα, εναρμονίζονται με την ηλικία των έφηβων μαθητών κρατώντας τους προσηλωμένους και καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία εξαιρετικά ευχάριστη και αποτελεσματική.

Τέλος, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων στα μαθήματα Αγγλικών εμπλουτίζει και σε αυτό το επίπεδο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.